Kreditering & Prislistor

  • Prislista
  • Kreditering av avgifter

Prislista

Kreditering av kostnaden (enbart för auktion)

Om en köpare inte fullföljer en affär kan du ansöka om att få kostnaden för den aktuella auktionen krediterade. Anledningen kan vara att köparen har dragit sig ut affären, eller att det inte går att få tag i köparen inom rimlig tid.

Att få kreditering för en annons gäller enbart för en auktion, då genom köp och sälj kan vi inte verifiera ifall köpet har gått igenom eller inte. Vi är noga med att se ifall du har försökt få tag i köparen innan vi ger dig pengarna.

Kom ihåg att det oftast finns en naturlig förklaring till varför köparen inte hört av sig. Om du inte har fått kontakt via e-post så pröva ring köparen. Vänta minst 10dagar innan du startar om annonsen.

Råd vid utebliven betalning

Får du inte betalt inom rimlig tid så skicka en vänlig påminnelse, eller ring för att höra vad som kan ha hänt. Detta innan du lämnar ett dåligt omdöme på användaren, för saker kan uppkomma som gör det svårt för köparen att ta kontakt med dig. Ringa är alltid bäst.

 
Insamlat till Välgörenhet denna månad
0 kr