Upphovsratt

Grunderna i upphovsrätt

I följande fall gör en säljare intrång i annans upphovsrätt och bryter därmed mot Fyndasmarts regler och mot lag.

Alla dessa exempel är enbart om säljaren inte innehar upphovsrätt (Om säljaren har upphovsrätt måste detta framgå i annonsen)

  • Genom att sälja kopior av musik, film, tvspel eller annan redan upphovsskyddad material och sälja kopiorna
  • Genom att fotokopiera en bok, skriva av texten och sälja kopiorna.
  • Att kopiera ett fotografi som hittats på en handlares webbplats för att använda det i sin egna annons (utan tillstånd)


MER INFORMATION

Vad är upphovsrätt?
Upphovsrätt är ett skydd som lagen ger vissa originalverk. Upphovsrätten skyddar målningar, fotografier, böcker, musik, video, programvara m.m.  Skyddet för upphovsrätten uppkommer i samma ögonblick som verket skapas och hindrar andra att använda verket utan tillstånd.

Upphovsrätten är en samling rättigheter, och inbegriper ensamrätten att distribuera, sälja, mångfaldiga och framföra verket, samt skapa liknande verk utifrån det. Skyddstiden för ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår. Det kan ofta vara svårt att avgöra hur länge upphovsrätten gäller för äldre verk. Det faktum att ett verk är gammalt behöver inte betyda att upphovsrätten gått ut. Till dess upphovsrätten har gått ut, har rättighetsinnehavaren rätten att sälja, överföra, tilldela eller licensera en eller flera av upphovsrättens ekonomiska rättigheter till någon annan.

Försäljning av upphovsrättsskyddade verk
Enligt lagen om upphovsrätt får den som äger ett exemplar av ett upphovsskyddat verk i regel sälja det exemplaret vidare. Om du till exempel köper ett exemplar av en Cd-skiva, då får du sälja just det exemplaret av Cd-skivan. Upphovsrätten innebär att du inte får kopiera Cd-skivan och sälja kopiorna vidare. Om du har tillstånd att använda ett upphovsrättsskyddat verk rådgör med en jurist för att avgöra om du har rätt att sälja det vidare.

Kommersiellt bruk av vissa bilder

På liknande sätt kan det vara förbjudet att genom personlighets- eller integritetslagstiftning att använda en bild av en person, eller dennes ansikte, namn eller namnteckning på en produkt. Att på så sätt använda ett fotografi av en känd eller icke känd person i kommersiellt syfte kan kränka den andra personens rättigheter, även om säljaren tagit bilden och har upphovsrätt.

Bernkonventionen
Bernkonventionen är ett internationellt avtal för skydd av litterära och konstnärliga verk, som undertecknats av Sverige. Se Bernkonventionen.

Intrång i upphovsrätten
Om du utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd köper eller säljer objekt som är skyddade så kan du komma att ställas inför rätta. Fyndasmart kommer alltid samarbeta med rättighetsinnehavare, polis och myndigheter för att Fyndasmart ska förbli en säker plats att handla på.

Överträdelse

Överträdelser av dessa grundregler kan leda till följande:

  • Annonsen(erna) avslutas
  • Begränsning av Fyndasmart och dess tjänster
  • Tillfällig avstängning eller hel avstängning på obestämd tid.

Anmäl annons
Om en annons är upphovsskyddad kan du anmäla annonsen genom att klicka på ”anmäl annons”. Då plockar vi på Fyndasmart bort annonsen, var noga med att klargöra vad som är upphovsskyddat.

OBS! De här anvisningarna utgör inte juridisk rådgivning. Om du är osäker på om ett objekt får säljas utan att detta gör intrång i annans rättigheter bör du alltid vända dig till någon som kan hjälpa dig att avgöra detta.

 
Insamlat till Välgörenhet denna månad
0 kr